Laatste persbericht

Topprestaties door waterkoeling

Luchtkoeling bij verbrandingsmotoren is, met uitzondering van veel tweewielers, een vrijwel verdwenen fenomeen. Zelfs de meest fervente aanhangers van luchtkoeling als Volkswagen ("lucht kan niet bevriezen en ook niet koken") en Porsche hebben inmiddels al weer jaren geleden afscheid genomen van directe luchtkoeling ten gunste van waterkoeling. Emissie- en geluidseisen, compactere bouw en een betere beheersing van thermische processen waren uiteindelijk toch doorslaggevend, zeker bij het steeds verder voortschrijdende prestatieniveau van moderne motoren.

 

Eerstvolgende beurs

Offshore Energy 2015

Offshore Energy is the fastest growing gathering of offshore industry professionals. The two-day event in 2015 includes an exhibition where an expected 650+ supply chain companies will showcase their products and services.